Archive for the '2008' Category

“NILBSU QALZIET TWIL”
Diskors Mons. Isqof Mario Grech
Knisja Ragħaj it-Tajjeb, Rabat - 28 ta’ Frar 2009

Eżortazzjoni tal-Isqof Mario Grech lis-saċerdoti miġbura għal nofs ta’ nhar ta’ spiritwalità fil-bidu tar-Randan
Knisja Ragħaj it-Tajjeb, Rabat – Is-Sibt, 28 ta’ Frar 2009

F’laqgħa li saret ftit jiem ilu bejn il-Papa Benedittu XVI u l-kappillani tad-djoċesi ta Ruma, wieħed mill-kappillani jirrakkonta li darba ltaqa’ ma’ parruċċana tiegħu u għamlitlu osservazzjoni li inkwetatu: “Meta ser tilbes il-qalziet twil?”. Din mhix xi espressjoni Romaneska, imma tirrifletti sentiment komuni għalina wkoll. Niftakar li meta konna tfal, normalment konna nilbsu “qalziet qasir”, u meta xi ħadd minna t-tfal kien ixidd “qalziet twil” dan kien sinjal li wieħed ikun kiber – ikun għadda mit-tfulija għall-irġulija.

Continue reading >>

IŻ-ŻMIEN HUWA L-ARKITTETTURA TAL-ĦAJJA
Diskors tal-Isqof Mario Grech
Festa Djoċesana ta’ Kristu Re
Knisja Parrokkjali, Xewkija – Il-Ħadd, 23 ta’ Novembru 2008

Ritratti Kritu Re - 23 ta’ Novembru 2008

IŻ-ŻMIEN HUWA L-ARKITTETTURA TAL-ĦAJJA

Iż-żmien huwa l-arkittettura tal-ħajja! Il-mod kif nirregolaw il-ħin huwa aspett essenzjali tal-ħajja tagħna individwali, familjari u soċjali. Il-ħajja umana ssarraf daqskemm isarraf iż-żmien; jekk il-mod kif inqassmu ż-żmien jagħmel sens, daqshekk ieħor tagħmel sens ħajjitna. Ara kemm jiswa il-ħin għalik u għas-soċjetà, u għandek kejl biex tagħraf kemm tiswa l-ħajja tal-individwu u tas-soċjetà.
Continue reading >>

“Agħmlu ħbieb ma’ Alla!”
Meditazzjoni ta’ l-Isqof Mario Grech waqt Velja ta’ talb, Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù (26 ta’ Ġunju 2008)

Bi tħejjija għall-ordinazzjoni ta’ tliet djakni li ser issir fil-Katidral tad-djoċesi t’Għawdex il-Ġimgħa fis-6.00 p.m., 27 ta’ Ġunju, il-Ħamis filgħaxija Mons Isqof Mario Grech mexxa Velja ta’ talb fis-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù li għaliha attendew insara minn diversi parroċċi t’Għawdex.

Fil-meditazzjoni li għamel, l-Isqof Grech ħeġġeġ lit-tliet seminaristi li ser jirċievu d-djakonat biex “jagħmlu ħbieb ma’ Alla”, għaliex is-sejħa u l-missjoni tas-saċerdot hija qabel kollox li jkun raġel ħabib t’Alla. Din il-ħbiberija m’Alla hija waħda esklussiva u dejjiema. Huwa fatt li s-soċjetà llum mhix mixtieqa jew nieqsa minn organizzaturi u operaturi soċjali, imma għandha għatx għall-bniedem t’Alla. Jekk is-saċerdot jgħix f’din ir-relazzjoni ta’ ħbiberija m’Alla jkollu aktar assigurazzjoni li jkun awtentiku f’dak li jgħid jew jagħmel. Barra minn hekk, il-ħbiberija m’Alla fi Kristu tagħti lis-saċerdot il-qawwa u l-kostanza f’dawk il-mumenti meta ħaddiehor iħallih waħdu jew meta ma jkunx mifhum. Saċerdot li jagħmel ħbieb m’Alla, jgħin lil oħrajn ikunu ħbieb t’Alla, u min huwa ħabib m’Alla jirbaħ kull xkiel li jfixklu milli jibni l-ħbiberija ma’ ħutu l-bnedmin.

It-tliet ordinandi huma Anthony Bajada, Joseph Curmi u Richard N. Farrugia, it-tlieta mill-parroċċa tax-Xagħra.

IL-VOKAZZJONI RELIĠJUŻA HI PARABBOLA LI TKELLIMNA DWAR KRISTU
Diskors ta’ L-E.T. Mons. Isqof Mario Grech f’għeluq il-Kungress tax-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes t’Alla
Xewkija - 6 ta’ April 2008

IL-VOKAZZJONI RELIĠJUŻA HI PARABBOLA LI TKELLIMNA DWAR KRISTU

Diskors ta’ Mons Isqof Mario Grech waqt iċ-ċelebrazzjoni ta’ għeluq il-45 Kungress Djoċesan tax-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes t’Alla (Parroċċa Xewkija – 6 ta’ April 2008)

Kontu tafu illi lil Ġesù akkużawh bħala midgħi? Meta Ġesù wieġeb quddiem il-Qassis il-Kbir, u qallu: “Iva, jiena hu, il-Messija”, il-Qassis il-Kbir dar fuq sħabu u qalilhom: “Smajtuha din id-dawgħa?” Aħna nafu r-raġuni għaliex Ġesù ġie akkużat bħala midgħi: Anna u sħabu kienu qed jistennew ‘l Messija imma lil Ġesù ta’ Nazaret ma rrikonoxxewhx bħala l-Iben t’Alla. U allura għax Ġesù jattribwixxi lilu nnifsu li huwa Alla, il-Qassis il-Kbir jgħid: “Dan qiegħed jidgħi!” Ladarba Ġesù - nerġa’ ngħid illi għal Anna ma kien xejn! - jippreżenta lilu nnifsu bħala l-Iben ta’ Alla, dik kienet dawgħa. Ladarba Ġesuù isemmi b’nuqqas ta’ rispett u qima l-isem ta’ Alla, dik hija kelma irreverenti, hija dawgħa. Issa aħna nafu illi Ġesù huwa l-Iben t’Alla li sar bniedem.

Continue reading >>

Żewġ feriti tas-soċjetà: l-injoranza reliġjuża u d-droga

Waqt quddiesa li saret nhar il-Ġimgħa 14 ta’ Marzu fl-okkażjoni tal-festa tad-Duluri fir-Rabat, Għawdex l-Isqof Mario Grech qal li kif l-Addolorata batiet meta laqgħet fi ħdanha l-ġisem mejjet ta’ binha Ġesù, hekk illum id-duluri tagħha joktru meta bħala Omm hija tħaddan lil kull bniedem li bħal Kristu huwa vittma.

Kristu kien vittma ta’ l-injoranza reliġjuża: kien miċħud u msallab għax ma għarfuhx bħala l-Iben t’Alla. Anke fi żmienna, il-bniedem nieqes mill-għarfien dwar Alla jasal biex jirreżisti u jeskludi lil Alla mill-ħajja tiegħu personali u soċjali. Għalhekk, kif għidna aħna l-Isqfijiet fil-Pastorali tar-Randan, fostna hija meħtieġa evanġelizzazzjoni ġdida biex nikbru fil-ħbiberija tagħna ma’ l-Evanġelju. Il-komunità nisranija ma tistax tibqa’ aktar sajma mill-Kelma t’Alla, għax inkella l-pajjiż jaddotta direzzjoni li tbewweġ lil Alla.

Continue reading >>

Messaġġ fl-okkażjoni taċ-Ċerimonja ta’ l-Għoti tal-Premju “Qalb tad-Deheb” (Lukanda Ta’ Ċenċ, 26 ta’ Jannar 2008)

Fl-okkażjoni taċ-Ċerimonja ta’ l-Għoti tal-Premju “Qalb tad-Deheb”, organizzata mill-Moviment ta’ Kana f’Għawdex nhar is-Sibt 26 ta’ Jannar 2008 fil-Lukanda Ta’ Ċenċ, ċerimonja li għaliha kien preżenti l-President ta’ Malta Dr E. Fenech Adami u s-Sinjura tiegħu, Mons Isqof Mario Grech wassal dan il-messaġġ:

Continue reading >>

Diskors ta’ l-Isqof Mario Grech fil-laqgħa tal-bdil ta’ l-Awguri mas-saċerdoti (Seminarju, 5 ta’ Jannar 2008)

Continue reading >>