Mejju 2008

F’din il-ħarga nsibu tagħrif dwar dawn l-attivatijiet

  • Tifkira ta’ San Ġuzepp Ħaddiem
  • Pellegrinaġġ Djoċesan għal fuq il-qabar ta’San Ġorg Preca
  • Song Festival Marjan
  • Jum Dinji ta’ talb minn nisa Kattolici

Nizzel in-newsheet ta’ Mejju minn hawn