Archive for the 'October' Category

IS-SALIB HUWA L-QOFOL TAL-ISTORJA
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech

IS-SALIB HUWA L-QOFOL TAL-ISTORJA

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech

Tberik tas-salib ta’ fuq il-koppla

Parroċċa San Ġużepp, Kalkara – Il-Ħadd, 26 ta’ Ottubru 2008

Nhar il-Ħadd, 26 ta’ Ottubru 2008, Mons Isqof Mario Grech mexxa konċelebrazzjoni fil-knisja parrokkjali tal-Kalkara u wara sar it-tberik tas-salib li mbagħad tqiegħed fuq il-lanterna tal-knisja. Din hija l-omelija tal-Isqof:

Fil-ħajja għandna ħafna slaleb. Uħud minn dawn noħolquhom aħna; oħrajn ngħabbuhom aħna stess lil oħrajn; oħrajn jiġu waħidhom. Imma s-salib li llejla sejrin inbierku biex jitpoġġa fil-quċċata tal-knisja parrokkjali tagħkom, huwa salib differenti għax huwa s-salib ta’ Sidna Ġesù Kristu. Fi kliem il-Kardinal Martini, is-salib ta’ Ġesù huwa l-qofol tal-istorja t’Alla u tal-bniedem.

Continue reading >>

IL-PEDAMENTI TAL-KNISJA
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-Festi tat-tqegħid tal-ewwel ġebla tal-knisja parrokkjali tas-Santissma Trinità, Marsa
Parroċċa Trinità Qaddisa, Marsa – it-Tnejn, 20 ta’ Ottubru 2008

 IL-PEDAMENTI TAL-KNISJA

 Mhux il-ġebel imma l-poplu t’Alla jifforma l-knisja-parroċċa

“It-tifkira li qegħdin tagħmlu ta’ għeluq il-mitt sena minn meta bdiet tinbena l-knisja parrokkjali tagħkom, hija ġrajja li timlikom b’sens ta’ gratitudni lejn l-antenati tagħkom, imma fl-istess ħin tgħabbikom b’responsabiltà wkoll għaliex issa jmiss lilkom li taġixxu b’mod li tassiguraw li jgħaddu s-snin u dawk ta’ warajkom jagħmlu memorja bħal din tal-lum.

Jiena konvint li qabel ma nbniet din il-knisja tal-ġebel, f’dawn l-akwati kien hawn “knisja” oħra! Mhux qed nirreferi għal xi knisja tal-ġebel, imma għall-“poplu t’Alla” li kien jgħammar f’dawn l-inħawi. Ċertament li d-deċiżjoni biex tinbena knisja parrokkjali ttieħdet għax min kien responsabbli mill-kura pastorali kien konxju tal-fatt li hawnhekk kien hawn “knisja ħajja”. Il-poplu t’Alla kien anterjuri għal kull forma ta’ xi struttura fiżika! Il-knisja mibnija bil-ġebel kienet espressjoni tal-“knisja” magħmula minn tant imgħammdin u minn familji Nsara.
Continue reading >>

IL-KNISJA TGĦIN FIT-TIĠDID TAS-SOĊJETÀ
Omelija Isqof Mario Grech
Ftuħ Sena Soċjali Azzjoni Kattolika
18 ta’ Ottubru 2008 - Victoria

Nhar is-Sibt 18 ta’ Ottubru 2008, l-Azzjoni Kattolika f’Għawdex tat bidu għas-Sena Soċjali ġdida, b’ċelebrazzjoni li saret fid-Dar Ċentrali fir-Rabat. It-tema ġenerali għas-Sena Soċjali 2008-2009 hi: “L-imħabba ta’ Kristu ġġeddidna”, u hi marbuta mal-motto tal-Missjoni Djoċesana li qed tiċċelebra d-Djoċesi: “L-imħabba ta’ Kristu ssuqna” (2 Kor 5,14).

L-Isqof Mario Grech mexxa konċelebrazzjoni u fl-omelija wassal dan il-messaġġ:

Continue reading >>

NGĦINU LILL-FAMILJA SSIR FORĠA TA’ VALURI
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Ftuħ Tal-Missjoni Djoċesana
Parroċċa Munxar 10.10.2008

Forġa li ssawwar lill-poplu bil-valuri tal-Vanġelu

Ilkom ftit ma taraw forġa? Aħna konxji jew le li l-Knisja li aħna nagħmlu parti minna, il-Knisja li aħna niffurmaw hija forġa illi fis-snin l-imgħoddija irnexxielha, bil-formazzjoni Nisranija, issawwar bnedmin, poplu u kultura imżejna bil-valuri tal-Vanġelu?

Illejla qegħdin hawn għaliex il-Mulej tana grazzja li sibna din il-forġa taqbad, u li lilna ftit jew wisq saffitna u għenitna biex nagħrfu s-sewwa u biex nagħrfu lil Ġesù Kristu. Hemm bżonn li din il-forġa tibqa’ taqbad u li żżid fil-ħeġġa tagħha ħalli tkompli tagħti dan il-kontribut tant importanti lil pajjiżna, lill-gżira tagħna, lil kull wieħed u waħda mill-poplu tagħna. Din il-forġa taħdem bil-qawwa u bir-rieda tiegħek, tiegħi u tagħna.

Continue reading >>