Archive for the 'Lumen Christi Publications' Category

Matul ix-xahar ta’ Diċembru
Ktieb ġdid ta Mons. Nikol Ġ. Cauchi, Isqof Emeritu ta’ Għawdex
Lumen Christi Publications

milied.jpg

Ħafna jammettu li żmien il-Milied “inqabad” f’nofs polemika.  Min-naħa hemm dawk li għalihom kolloxjitqies li jagħmel parti mill-”ispirtu” ta’ dawn il-ġranet.  Min-naħa l-oħra ma jonqsux dawk li jsostnu li hemm ħafna x’wieħed inaddaf, jew aħjar x’għandu jkun dak li jagħti tifsira xierqa lit-twelid ta’ Kristu.

Dan ta’ l-aħħar hu nkluż fil-għan li qed joffrilna Mons. Isqof Cauchi fil-ktieb tiegħu f’ġabra ta’ 31 meditazzjoni mibnija fuq persunaġġi, xbiehat, figuri jew wegħdiet oħrajn meħudin mill-Antik Testment. Iservu ta qari spiritwali li fl-istess ħin jiġbru l-istorja sħiħa tas-salvazzjoni mifruxa fuq eluf ta’ snin.  Ilkoll f’rabta ma’ l-imwiegħed Messija waqt li joffru katekeżi biblika li twassa għall-milja taż-żmien fi Kristu, imma fuq kollox għat-tisħiħ tal-ħajja nisranija.

Continue reading >>

Matul ix-Xahar ta’ Novembru
Mons Nikol Ġ. Cauchi

matulixxahartanovembru.jpgMatul ix-Xahar ta’ Novembru : Mons Nikol Ġ. Cauchi

Prezz: Eur €3.50
Kodiċi: 216
L-Ewwel Edizzjoni : Novembru 2006

Ix-xahar ta’ Novembru huwa ddedikat lill-erwieħ: jixraq għalhekk li f’dawn il-ġranet nippruvaw nifhmu aħjar kemm hija mportanti u ta’ siwi immens ir-ruħ ta’ kull bniedem, ruħ mahluqa minn Alla fuq ix-xbieha tiegħu nnifsu bil-għan li tasal għall-hena ta’ dejjem.

Zġur li jisfa ta’ ġid għalina, jekk f’dan ix-xahar nirriflettu iktar fuq ruħna stess, u fuq il-ħtiġijiet spiritwali tagħna, u naħsbu wkoll fl-erwieħ tal-Purgatorju, waqt li nofru s-suffraġji għalihom sabiex it-tbatijiet tagħhom jimbidlu fit-tgawdija eterna tal-ġenna