Matul ix-Xahar ta’ Novembru
Mons Nikol Ġ. Cauchi

matulixxahartanovembru.jpgMatul ix-Xahar ta’ Novembru : Mons Nikol Ġ. Cauchi

Prezz: Eur €3.50
Kodiċi: 216
L-Ewwel Edizzjoni : Novembru 2006

Ix-xahar ta’ Novembru huwa ddedikat lill-erwieħ: jixraq għalhekk li f’dawn il-ġranet nippruvaw nifhmu aħjar kemm hija mportanti u ta’ siwi immens ir-ruħ ta’ kull bniedem, ruħ mahluqa minn Alla fuq ix-xbieha tiegħu nnifsu bil-għan li tasal għall-hena ta’ dejjem.

Zġur li jisfa ta’ ġid għalina, jekk f’dan ix-xahar nirriflettu iktar fuq ruħna stess, u fuq il-ħtiġijiet spiritwali tagħna, u naħsbu wkoll fl-erwieħ tal-Purgatorju, waqt li nofru s-suffraġji għalihom sabiex it-tbatijiet tagħhom jimbidlu fit-tgawdija eterna tal-ġenna