Archive for September, 2018

Bullettin tal-Ħadd - 30 ta’ Settembru 2018

Aqra l-Bullettin minn hawn:

bullettin-2018-settembru-30.jpg

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Ottubru 2018

newsheet-ottubru-2018-1.jpgnewsheet-ottubru-2018.pdf

Safeguarding of Minors: L-impenn tal-Knisja f’Għawdex

Il-Knisja tfakkar ix-xahar tal-ħolqien

https://laikosblog.org/2018/09/18/celebrazzjoni-fi-tlugh-ix-xemx/

RAY of hope

portelli-raymond.jpgRead the interview with the Gozitan missionary priest Fr. Raymond Portelli: http://www.independent.com.mt/articles/2018-09-11/local-news/Ray-of-hope-meet-the-Gozitan-priest-and-doctor-helping-thousands-in-the-Peruvian-Amazon-6736196180

INAWGURATA X-XBIEHA TAL-MADONNA TA’ PINU F’NAZARET

UFFIĊĊJU KOMUNIKAZZJONI KURJA VESKOVILI TA’ GĦAWDEX

 

Stqarrija għall-Istampa [ST/09/2018]
15 ta’ Settembru 2018
madonnatapinu-nazaret.jpg

Nhar il-Ġimgħa 14 ta’ Settembru 2018, Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes, fid-9.00am, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, mexxa Konċelebrazzjoni fis-Santwarju tat-Tħabbira tal-Mulej, f’Nazaret, fit-tieni jum ta’ Pellegrinaġġ Djoċesan ta’ għaxart ijiem fl-Art Imqaddsa flimkien mal-Patrijiet Franġiskani Minuri, li fih qed jieħdu sehem fuq mija u ħamsin pellegrin mill-gżejjer Maltin. Mal-Isqof Grech ikkonċelebraw għadd ta’ saċerdoti, fosthom Dun Gerard Buhagiar, Rettur tas-Santwarju Ta’ Pinu f’Għawdex. Kienet preżenti wkoll l-E.T. Cecilia Attard Pirotta, l-Ambaxxatriċi Maltija għal Iżrael. Continue reading >>

Sena Ġubilari ta’ San Alwiġi Gonzaga - Talb għaż-Żgħażagħ bi tħejjija għas-Sinodu ta’ Ottubru

st-luis-g.jpgSENA ĠUBILARI TA’ SAN ALWIĠI GONZAGA

Il-Knisja qiegħda tniedi s-Sena Ġubilari ta’ San Alwiġi Gonzaga, fl-okkażjoni tal-450 sena mit-twelid tiegħu.

Sa minn ċkunitu, missieru kien iħarrġu fl-armi iżda huwa ntebaħ li din ma kienitx it-triq li għandu jagħżel, u għalhekk, minkejja d-diffikultajiet li sab anke minn missieru, huwa ċaħad għall-wirt tiegħu u daħal fil-Kumpanija ta’ Ġesù biex, fi spirtu ta’ safa u ta’ umiltà, ikun ta’ servizz għall-proxxmu fl-imħabba ta’ Alla.

Huwa kien idur bil-morda u kien iġorr fuq spallejh il-morda bil-pesta, li mbagħad ittieħed minnha sakemm miet fl-età ta’ 23 sena. Huwa kien ikkanonizzat mill-Papa Benedittu XIII. Continue reading >>

Niċċelebraw ix-Xahar tal-Ħolqien

celebrazzjoni-waqt-tlugh-ix-xemx-kummissjoni-interdjocesana-ambjent-2018.jpg