Archive for April, 2011

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi - Mejju 2011

logonewsheet.jpg

 

Niżżel in-newsheet ta’ Mejju minn hawn:-

“Apostleship of the Sea” calls for aid to Japan tsunami survivors

appostolshipoftheseaslogo.gifOn 17th March 2011, the Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People, which is responsible for the overall direction of the Apostleship of the Sea, made this statement from the Vatican.

Dear Brothers and Sisters in Christ,

We have seen the dramatic images of buildings shaking and collapsing for the most powerful earthquake followed by the devastating tsunami that hit the Northern Japan only a few days ago. It is still early to realize the magnitude of the tragedy, entire cities are destroyed, hundreds of people are dead and ten of thousands are displaced. I do not have words to express my solidarity to all the people affected by this tragedy and I assure them that they are in my thoughts and prayers.

The government emergency and rescue response has being immediate and it will continue for weeks and months. However, I understand that facing this immense catastrophe even a technological advanced and developed country like Japan needs assistance to rebuild the lives of broken families and communities.

Continue reading >>

IL-LITURĠIJA TGĦINNA NSIRU NAFU AKTAR LIL ĠESÙ
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm
Knisja Katidrali, Rabat – Il-Ħadd 17 ta’ April 2011

Il-Liturġija tkellimna

Bdejna ġimgħa partikulari li għandi nifhem tqanqlilna diversi mistoqsijiet, uħud anqas important u oħrajn aktar serji. Hemm min jistaqsi jekk f’soċjetà sekularizzata bħal tagħna, għadux jagħmel sens li nagħmlu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet! X’sens hemm li din il-ġimgħa tibqa’ mgħobbija b’hafna pageants? Forsi aħjar jinqatgħu?

Hemm min iqanqal il-mistoqsija dwar x’inhi s-sustanza ta’ dawn il-jiem: it-teatrini u l-paegeants jew il-misteru li aħna sejrin nieqfu biex nirriflettu dwaru u niċċelebraw?

Imbagħad hemm domandi ferm aktar serji: Għaliex din it-tbatija? X’inhi r-risposta tagħna quddiem il-misteru tal-ħażen?

Fuq kollox imbagħad hemm mistoqsija fundamentali – dik il-mistoqsija li għamel il-poplu li kien jgħammar f’Ġerusalemm meta Kristu daħal fil-belt u kien milqugħ bil-palm u ż-żebbuġ: “Dan min hu?”. Naħseb li nkunu qed nitilfu l-okkażjoni jekk matul dawn il-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa, l-ewwel nett aħna ma nqanqlux dawk id-domandi, jekk dawk id-domandi nifgawhom ġewwa fina, u jekk aħna ma nagħmlux din id-domanda fundamentali: “Min hu l-imsallab?”.

Jeħtieġ insiru nafu aktar lil Ġesù!

Minkejja l-għarfien u l-konvinzjonijiet anke reliġjużi li għandna, għadna ’l bogħod mill-verità. Madwarna hemm ħafna x’jista’ jikkonfermali li aħna ma nafux min hu Ġesù Kristu. Il-konoxxenza li għandna ta’ Ġesù hija fqira ħafna. Nerġa’ ngħid, ikun żball kbir għall-komunità Nisranija u għas-soċjetà in ġenerali jekk f’dawn it-tmint ijiem, mil-lum sa bħal-lum ġimgħa, il-liturġija li niċċelebraw u l-manifestazzjonijiet reliġjużi li għandna madwarna ma jqanqlux f’kull wieħed u waħda minna, kbar u żgħar, il-mistqosija: “Min hu Ġesù Kristu?” Din hi d-domanda li għandha tqajjimna minn ċerta telqa u bruda spiritwali.

Continue reading >>

Via Sagra fuq l-Għolja t’Għammar
b’riflessjonijiet dwar iż-żwieg u l-familja
miktuba minn Mons Isqof Mario Grech

viasagra2011.jpg

 Niżżel kopja tal-Via Sagra minn hawn

Il-ġid komuni u l-ħarsien ta’ żwieġ dejjiemi

Sintesi tal-omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech waqt il-quddiesa li ċċelebra fi Pjazza Indipendenza, ir-Rabat, Għawdex, fl-okkażjoni tat-tifkira tad-Duluri tal-Verġni Marija, ilbieraħ, il-Ġimgħa 15 ta’ April 2011.

Id-Duluri ta’ Marija bdew dakinhar meta s-Sinedriju ta l-kundanna tal-mewt lil Kristu fuq il-pretest li għamel Kajfa: li aħjar imut bniedem wieħed għall-poplu u mhux jinqered il-ġens kollu. Kieku llum Kajfa kien jikkundanna lil Kristu f’isem il-“ġid komuni”!

Huwa fatt li waħda mill-isfidi li qed ikollha tħabbat wiċċha magħha s-soċjetà tagħna llum hija x’inhu l-ġid komuni. Dan huwa rifless fid-diskussjoni li għaddejja dwar jekk iż-żwieġ għandux ikun dejjiemi jew le.

Miżura legali li tmur kontra l-permanenza taż-żwieġ hija azzjoni kontra l-ġid komuni. Soċjetà li tassew trid iġġib ’il quddiem il-ġid komuni ma tistax tittraskura d-dmir etiku li tħares il-familja li sserraħ fuq iż-żwieġ. Għaliex iż-żwieġ u l-familja jagħmlu parti mill-ġid komuni.

Continue reading >>

Soċjetà li tara sa mneħirha
Sintesi tal-omelija tal-Isqof Grech
Knisja Parrokkjali ta’ Paola
Ħadd 3 ta’ April 2011

Ilbieraħ, il-Ħadd 3 ta’ April 2011, l-Isqof Mario Grech mexxa quddiesa fil-knisja parrokkjali ta’ Paola (Raħal Ġdid) u wara bierek statwa ta’ Ġesù Redentur li tqiegħdet fil-kappella tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. Wara l-quddiesa, il-ħabsin ġarrew din l-istatwa mill-knisja parrokkjali sal-Faċilità Korrettiva. Matul it-triq saret it-talba tal-Via Crucis.

Din hi sintesi tal-omelija tal-isqof Grech:

Hemm ir-riskju li l-bniedem tal-lum jara biss sa mnieħru, bil-konsegwenza li ma jarax x’effetti jista’ jkollhom fil-futur id-deċiżjonijiet li jagħmel illum.

Illum qed infasslu soċjetà mingħajr Alla! Il-bniedem jista’ jorganizza s-soċjetà mingħajr Alla, imma soċjetà mingħajr Alla ddur kontra l-bniedem innifsu. Effett ta’ dan ir-rifjut ta’ Alla, tfajna l-kmandamenti t’Alla taħt riġlejna tant li nfirxet il-vjolenza, far il-gideb, kotor is-serq, żdied il-qtil, u aċċettajna l-adulterju. Ftit għandhom valur u huma effettivi għall-ordni pubbliku l-liġijiet tal-pajjiż jekk dawn ma jkunux iserrħu fuq il-liġi t’Alla.

Continue reading >>