Archive for the 'Celebrazzjonijet Penitenzjali' Category

Via Sagra fuq l-Għolja t’Għammar
b’riflessjonijiet dwar iż-żwieg u l-familja
miktuba minn Mons Isqof Mario Grech

viasagra2011.jpg

 Niżżel kopja tal-Via Sagra minn hawn

Sussidju teoloġiku-liturġiku-pastorali għar-Randan 2011

 Sussidju Randan 2001 PDF Version

 

sussidjurandan2011.jpg

 

Ara is-Sussidju online minn din il-link

 

WERREJ

 Daħla                  ……………………………………………………………………………….    3
L-Ewwel Taqsima: Teoloġija Biblika

 1.    Is-sagrifiċċji għall-maħfra tad-dnubiet                 ……………………………    5
2.    Id-dnub fit-Testment il-Ġdid                                ……………………………    12
3.    Il-konverżjoni fil-Bibbja                                          ……………………………    28

 It-Tieni Taqsima: Għajnuna għall-Predikazzjoni

 4.    Tifsir tal-qari tal-Ħdud tar-Randa (Sena A)          ………………………….    32
I.    L-Ewwel Ħadd tar-Randan                     ………………………………………….    32
II.    It-Tieni Ħadd tar-Randan                     ………………………………………….    35
III.    It-Tielet Ħadd tar-Randan                  ………………………………………….    38
IV.    Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan                   ………………………………………….    40
V.    Il-Ħames Ħadd tar-Randan                   ………………………………………….    43

 5.    Skemi ta’ Omeliji għall-Ħdud tar-Randan (A)      ……………………………    45
I.    L-Ewwel Ħadd tar-Randan                      ………………………………………….    45
II.    It-Tieni Ħadd tar-Randan                      ………………………………………….    48
III.    It-Tielet Ħadd tar-Randan                   ………………………………………….    50
IV.    Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan                    ………………………………………….    52
V.    Il-Ħames Ħadd tar-Randan                    ………………………………………….    54

 6.    Eżerċizzi tar-Randan għaż-Żgħażagħ    ………………………………………….    57
I.    Skemi fil-qosor                                           ………………………………………….    58
II.    Sussidju sħiħ                                             ………………………………………….    68
a.    L-ewwel meditazzjoni                               ………………………………………….    68
b.    It-tieni meditazzjoni                                 ………………………………………….    73
c.    It-tielet meditazzjoni                                ………………………………………….    78
d.    Ir-raba’ meditazzjoni                               ………………………………………….    83
e.    Il-ħames meditazzjoni                             ………………………………………….    88

 

Continue reading >>

Sussidju ta’ Talb
Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara
18-25 ta’ Jannar 2010

 christianunityweek.jpg

Sussidju ta’ Talb għall Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara
18-25 ta’ Jannar 2010
Għajnuna għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa ta’ kuljum

Niżżel is-susidju ta’ talb minn hawn

Dilikli għajnejja bit-tajn, inħsilt, u ġejt nara

Format: Word Document
Awtur: Segretarjat Pastorali - Djoċesi ta’ Għawdex
Kontenut: Ċelebrazzjoni Komunitarja tas-Sagrament tal-Qrara.
Niżżel: Dilikli għajnejja bit-tajn, inħsilt u ġejt nara.

Quddiem Ġesu’ Msallab

Format: Word Document
Awtur: Djoċesi ta’ Għawdex
Kontenut
: Ċelebrazzjoni Penitenzjali għall-Adoloxxenti
Niżżel
: Ċelebrazzjoni Penitenzjali - Quddiem Ġesu Msallab

Celebrazzjoni: 1 Qrara

Format: Publisher
Awtur: Parroċċa Sannat
Kontenut: Ċelebrazzjoni Penitenzjali ghal waqt l-Ewwel Qrara.
Niżżel: Ċelebrazzjoni ta’ l-Ewwel Qrara