27 ta’ Mejju 2008

The Maltese Herald Logo

The Maltese Herald hija l-unika gazzetta Awstraljana li tinkiteb bil-Malti. Fost l-artikli f’dan il-ġurnal insibu paġna dwar Għawdex miktuba mill-ġurnalist Għawdxi Charles Spiteri. Fil-ħarġa ta’ 27 ta’ Mejju insibu fost l-oħrajn artiklu dwar iċ-ċelebrazzjonijiet li saru f’għeluq il- 50 sena minn meta Dun Ġużepp Piscopo sar saċerdot.