Il-Hajja f’Għawdex - Marzu 2008

Il-Hajja f'Għawdex  Marzu 2008

Il-Ħajja f’Għawdex hija rivista ta’ kull xahar maħruga mid-Djocesi ta’ Għawdex. L-ewwel ħarga kienet f’Ġunju 1945 u issa ninsabu fil-ħarga numru 896. Din ir-rivista tista tinkiseb mill-ħwienet reliġjuzi ġewwa Għawdex jew inkella direttament minn Lumen Christi Media Centre, Rabat Għawdex.

Niżżel dawn l-artikli mill-ħarga ta’ Marzu (Format pdf)

Fil-ħarga ta’ Marzu
Editorjal
Il-Ħajja fid-Djoċesi
X’jgħidilna l-isqof
Kummentarju (1)
X’għadda minn għalina
Riflessi
Mill-Parlament
Għawdex fil-Ġurnali
Kummentarju (2)
Għawdex u Jien
Meditazzjoni Biblika
Għawdex 300 sena ilu
Dawl Għal-Ħajja
Letteratura Għawdxija
Suppliment - Arti ta’ John Grima
Kotba minn Għawdex
Il-Misteru tal-Knisja
Tieqa fuq l-Ambjent
Snajja Qodma
Leħen il-Missjunarji Għawdxin
Passiġġata Biblika
Mil-Kunsilli Lokali Għawdxin (Żebbug)
Għawdex Qabel ir-Ritratti
Xhieda Nisranija
Ġawhar ta’ l-Għawdxin
Arti u Kultura f’Għawdex
Ibża għal Saħħtek
Mix-Xena Sportiva f’Għawdex
Imkejjen Għawdxin