Archive for August, 2006

Is-saċerdot u l-ġmiel tal-Knisja (Katidral, 24 ta’ Awissu 2006)

IS-SAĊERDOT U L-ĠMIEL TAL-KNISJA

Ordinazzjoni Presbiterali tad-Djaknu Michael Galea (mix-Xagħra), Katidral – 24 ta’ Awissu 2006

Continue reading >>

Il-ħidma indispensabbli tal-ġenituri (Parroċċa Wied il-Għajn, 22 ta’ Awissu 2006)

IL-ĦIDMA INDISPENSABBLI TAL-ĠENITURI

Pellegrinaġġ djoċesan għall-parroċċa ta’ Sant Anna, Wied il-Għajn, Malta – 22 ta’ Awissu 2006
Continue reading >>

Is-saċerdot ministru tal-Kelma ta’ Alla (Parroċċa San Ġorġ, 20 ta’ Awissu 2006)

IS-SAĊERDOT MINISTRU TAL-KELMA TA’ ALLA

Ċelebrazzjoni ta’ Radd il-Ħajr fl-okkażjoni tal-25 Sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Dun Effie Masini u Dun Jimmy Xerri, Bażilika San Ġorġ, Rabat – 20 ta’ Awissu 2006
Continue reading >>

Komunità li xxandar u tgħix il-ġrajja tal-Qawmien (Katidral, 15 ta’ Awissu 2006)

KOMUNITÀ LI XXANDAR U TGĦIX IL-ĠRAJJA TAL-QAWMIEN

Festa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, Katidral – 15 ta’ Awissu 2006
Continue reading >>

Is-saċerdot hu don ta’ Alla (Parroċċa San Ġorġ, 12 ta’ Awissu 2006)

IS-SAĊERDOT HU DON TA’ ALLA

Funeral ta’ Dun Louis Bezzina, Bażilika San Ġorġ, Rabat – 12 ta’ Awissu 2006
Continue reading >>