Quddiem Ġesu’ Msallab

Format: Word Document
Awtur: Djoċesi ta’ Għawdex
Kontenut
: Ċelebrazzjoni Penitenzjali għall-Adoloxxenti
Niżżel
: Ċelebrazzjoni Penitenzjali - Quddiem Ġesu Msallab