Archive for the 'May' Category

L-EVANĠELIZZAZZJONI BĦALA S-SERVIZZ TAL-KNISJA LILL-BNIEDEM
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Velja ta’ Pentekoste – Konkluzzjoni tal-Missjoni Djocesana
Pjazza il-Vitorja, Xagħra – Is-Sibt, 30 ta’ Mejju 2009

L-EVANĠELIZZAZZJONI BĦALA S-SERVIZZ TAL-KNISJA LILL-BNIEDEM

Il-bniedem tal-lum għandu ħafna mistoqsijiet

Min huwa l-bniedem? Il-kittieb Edmond Jabes  jgħid li l-bniedem tal-lum jismu “domanda”, għaliex huwa kontinwament qiegħed jistaqsi u jfittex. Ħajtu hija damma ta’ mistoqsijiet, waħda wara l-oħra. Sakemm il-bniedem ma jsibx risposta u ma jiltaqax mal-verità, la ħa jsib mistrieħ u lanqas ħa jkun ħieles.  Fin-nuqqas  ta’ twegiba bis-sens, il-bniedem jibqa jitfixkel l-identita tiegħu.

Nitlobkom biex illejla b’kuraġġ titfgħu l-ħarsa tagħkom fuq is-soċjetà tagħna u taraw jekk din id-deskrizzjoni tapplikax għal ġensna. Forsi ma nindunawx bid-domandi li qed jagħmel il-ġar tagħna, imma żgur li nindunaw li dak ta’ ħdejna għadu ma sabx is-serħan u għadu mhux ħieles.
Continue reading >>

NIBŻGĦU GĦAX-XOGĦOL
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem
Knisja Parrokkjali tal-Qala, l-Erbgħa 1 ta’ Mejju 2009

NIBŻGĦU GĦAX-XOGĦOL

Ix-xogħol u l-familja

Ġesù kien magħruf bħala Iben il-Mastrudaxxa, iben il-Ħaddiem. F’din il-festa li l-Knisja tagħmel f’ġieħ San Ġużepp, il-missier putattiv ta’ Ġesù, hija tistedinna nitfgħu l-ħarsa tagħna fuq San Ġużepp ħaddiem u nitolbuh biex idawwal aspett importanti ħafna tagħna l-bnedmin li huwa x-xogħol. Bħala l-kap tal-Familja Mqaddsa, Ġużeppi jagħti dimensjoni familjari lix-xogħol. Ġużeppi kien iwettaq ix-xogħol b’servizz lejn il-familja. Ħafna drabi x-xogħol tagħna huwa xogħol marbut mal-ħajja tal-familja.
Continue reading >>