Archive for the 'August' Category

IL-ĠMIEL TAL-BNIEDEM U TAŻ-ŻWIEĠ
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Festa tal-Assunta
Katidral, Għawdex – 15 t’Awwissu 2008

IL-ĠMIEL TAL-BNIEDEM U TAŻ-ŻWIEĠ

Kull wieħed u waħda minna, anke bħala kollettività, għandna xi forma ta’ kejl biex inkunu nistgħu niġġudikaw jekk l-għażliet li nagħmlu jew id-deċiżjonijiet li nieħdu jkunux għażliet u deċiżjonijiet tajbin. Imma meta nagħti ħarsa lejn is-soċjetà tagħna, nistaqsi lili nnifsi jekk huwiex il-waqt li nagħmlu valutazzjoni ta’ dan il-kejl li aħna qed napplikaw. Għax jista’ jiġrilna bħal dak il-bennej illi beda jibni dar kbira u sabiħa, imma billi l-istrumenti li kien juża biex ikejjel bihom kienu ħżiena, meta wasal biex jagħlaq id-dar sab illi l-ħitan li bena ma jaqblux ma’ xulxin, u allura d-dar ma setgħetx tiġi kompluta.

Continue reading >>

KRISTU ĦELISNA BIEX NGĦIXU TA’ NIES ĦIELSA
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech
Pellegrinaġġ Djoċesan għal San Pawl il-Baħar, Malta - 20 t’Awwissu 2008

KRISTU ĦELISNA BIEX NGĦIXU TA’ NIES ĦIELSA

F’epoka bħal tagħna fejn ħafna jiġġieldu għal-libertajiet, inħossni kburi bħala membru fil-Knisja f’Malta u Għawdex illi tagħraf lill-Appostlu Pawlu bħala l-Missier tagħha, għaliex Pawlu nistgħu nippreżentawh bħala l-Appostlu tal-libertà.
 
L-istorja ta’ pajjiżna hija mżejna bi ġrajjiet li aħna nfakkru ta’ kull sena, ġrajjiet li jimmarkaw tappi important fejn il-poplu tagħna kiseb libertà politika. Din hija ħaġa tajba u sabiħa.

Continue reading >>