L-10 anniversarju mill-Konsagrazzjoni Episkopali tal-Isqof Mario Grech

Bħal-lum għaxar snin ilu, Festa ta’ San Publiju, Mons. Isqof Mario Grech kien ġie kkonsagrat Isqof tad-Djoċesi ta’ Għawdex. Filwaqt li nifirħulu u nitolbu għalih, nistednukom għall-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr li Mons. isqof se jmexxi għada, is-Sibt 23 ta’ Jannar, fil-Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria, fis-6.00pm.

ordinazzjoni-isqof-4.jpg

Ritratt: CVC Media