Seminar għall-Pastorali Teams fl-iskejjel sekondarji u postsekondarji

seminar-pastoral-team-2.jpg

Programm:

SEMINAR GĦAL DAWK LI JANIMAW
IL-ĦIDMA PASTORALI FL-ISKEJJEL SEKONDARJI  U POST SEKONDARJI F’GĦAWDEX

8 TA’ AWWISSU 2014
SEMINARJU TAL-QALB TA’ ĠESÙ
GĦAWDEX

09:00am    Merħba u daħla għas-seminar (dun Joseph Bajada)

09:15am     Preżentazzjoni tal-membri tal-pt (membri kollha)

09:30am    Animazzjoni Nisranija fl-Iskola (dun Michael Said)

10:00am    Mistoqsijiet

10:15am    Pawsa kafè/tè

10:45am    Preżentazzjoni tal-ħidma f’kull skola (rappreżentanti pt)

11:30am    Preżentazzjoni tal-Prayerspacesinschool (dun Joseph Bajada, rapp. Konservatorju, rapp. Seminarju Min.)

12:00pm    Konklużjoni ( E.T. Mons M. Grech)