Papa Franġisku jagħraf il-virtujiet erojċi ta’ Madre Margerita De Brincat

madre-margerita-de-brincat.JPG

Dalgħodu (27 ta’ Jannar 2014), il-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku, f’udjenza mal-Eminenza Tiegħu l-Kardinal Angelo Amato sdb, Prefett tal-Kongregazzjoni tal-Kawżi tal-Qaddisin, laqa’ l-parir pożittiv ta’ din il-Kongregazzjoni - mogħti iktar kmieni l-ġimgħa l-oħra - dwar il-virtujiet erojċi tal-Qaddejja ta’ Alla Madre Margerita De Brincat, u awtorizza lill-istess Kongregazzjoni toħroġ id-digriet li jiddikjaraha uffiċjalment Venerabbli!  L-aħbar qiegħda fuq il-bullettin tal-aħbarijiet ta’ kuljum tal-Vatikan:http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2014/01/27/0062/00128.html.

Eventwalment, fil-jiem li ġejjin, jiġi ffirmat u ppromulgat dan id-Digriet.  Imma fiha nfisha din hi aħbar pożittiva li waslet fi żmien qasir ħafna wara li ħarġet l-aħbar tal-parir pożittiv tal-Kongregazzjoni.

Ritratt: Statwa tal-Venerabbli Madre Margerita De Brincat li tinsab fil-Knisja tal-Qalb Imqaddsa ta’ Marija, fil-Casa Madre tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria, Għawdex. L-istatwa hi propjetà tal-Kumitat tal-Festi tal-Kunċizzjoni (Victoria).