L-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta’ min bagħatni
Sussidju Randan 2012

WERREJ
L-Ewwel Taqsima: Il-ministerjalità fil-Kotba Mqaddsa

1. L-iżvilupp tal-ministeri saċerdotali, profetiku u regali
2. Il-ministeru ta’ Ġesù Kristu (saċerdot, profeta, sultan)
3. Il-ministeru ta’ San Pawl
4. Il-Kantiċi tal-Qaddej Sofferenti

It-Tieni Taqsima: Għajnuna għat-talb personali jew fi grupp

5. Lectio Divina tal-Vanġeli tal-Ħdud tar-Randan (Sena B)
6. Meditazzjonijiet fuq il-qari tal-Ħdud tal-Avvent
7. Meditazzjonijiet fuq is-Seba’ Kelmiet

It-Tielet Taqsima: Għajnuna għall-omelija u għall-katekeżi tal-adulti

8. Skemi ta’ Omeliji għall-Ħdud tar-Randan (Sena B)
9. Temi għall-Katekeżi mal-adulti
a. Skema 1: Il-fidi f’pajjiżna
b. Skema 2: Is-Sena tal-Fidi
c. Skema 3:Programm ta’ tiġdid
d. Skema 4: Il-ferħ tagħna huwa Kristu
e. Skema 5: L-urġenza tal-evanġelizzazzjoni ġdida f’pajjiżna

10. Eżerċizzi tar-Randan għall-Adulti
a. L-Ewwel Jum: Il-kenosi ta’ Kristu u tagħna – Il-Kuraġġ li tinżel minn hemm!
b. It-Tieni Jum: Il-confession vitæ – Il-Kuraġġ li tagħraf il-ħsara!
c. It-Tielet Jum: It-tliet konverżjonijiet – Il-Kuraġġ li titlob qalb ġdida!
d. Ir-Raba’ Jum: Il-confessio laudis – Il-Kuraġġ tax-xhieda!
e. Il-Ħames Jum: Is-Saltna ta’ Kristu – Il-Kuraġġ li tissieħeb fil-misteru ta’ Kristu!

Ir-Raba’ Taqsima: Sussidji Pastorali

11. Għajnuna għall-Adorazzjoni Ewkaristika
12. Via Crucis (WYD 2011)
13. Il-Mixja tiegħi fir-Randan (Tfal)
14. Ċelebrazzjoni Penitenzjali għall-Adolexxenti
15. Ċelebrazzjoni Penitenzjali Komunitarja

Nizzel is-Sussidju tar-Randan 2012 minn hawn

 L-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta’ min bagħatni