Reġistrazzjoni għall-Eżamijiet tad-Dħul fl-ewwel klassi (form 1) fl-iskejjel sekondarji tal-knisja f’Għawdex

 

 

seminary1.jpgIr-reġistrazzjoni għall-Eżamijiet tad-Dħul fl-Ewwel Klassi tas-Seminarju Minuri u tal-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof tkun miftuħa nhar l-Erbgħa, Il-Ħamis u l-Ġimgħa, 13, 14, u 15 ta’ Jannar mid-9:00 a.m. sa nofsinhar.

L-applikazzjonijiet għat-tfal subien jimtlew fis-Seminarju Minuri waqt li għat-tfal bniet jimtlew fl-Iskola Sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof.

Min japplika mitlub jieħu miegħu Ċertifikat tal-Magħmudija (jew tat-Twelid) tat-tifel/tifla kif ukoll żewġ ritratti tiegħu/tagħha. Tkun mitluba wkoll il-Karta tal-Identità tal-ġenituri.

It-tfal iridu jkunu mwielda bejn l-1 ta’ Jannar 1998 u l-31 ta’ Diċembru 1999. Isir ħlas ta’ €33 ma’ l-applikazzjoni.

L-Eżamijiet tad-Dħul ser isiru f’dawn id-dati li ġejjin:

It-Tnejn, 10 ta’ Mejju 2010    -     mill-4:30 sas-6:00 p.m.    -    Reliġjon
It-Tlieta, 11 ta’ Mejju 2010    -     mill-4:30 sas-6:15 p.m.     -    Malti
L-Erbgħa, 12 ta’ Mejju 2010    -     mill-4:30 sas-6:15 p.m.     -    Matematika
Il-Ħamis, 13 ta’ Mejju 2010    -     mill-4:30 sas-6:15 p.m.     -    Ingliż