Kors dwar it-Tagħlim Soċjali tal-Knisja

Fuq inizjattiva tal-MAS (Għawdex), iċ-Ċentru tal-Università f’Għawdex, bil-kollaborazzjoni tas-Servizzi Kulturali u Edukattivi fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, qed jorganizza Kors dwar it-Tagħlim Soċjali tal-Knisja mmirat l-aktar għal dawk li jmexxu gruppi, laqgħat u għaqdiet, katekisti, għalliema tar-Reliġjon u tal-P.S.D.

Il-kors li ser jibda nhar it-Tlieta, 12 ta’ Jannar 2010, u hu mifrux fuq ħames sessjonijiet ta’ żewġ lectures ta’ madwar siegħa, jiġifieri mill-5.30 p.m. u s-7.30 p.m.

Ser jiġu ttratati diversi suġġetti, fosthom, id-dinjità u l-jeddijiet fundamentali tal-bniedem, il-ġid komuni u d-demokrazija, ix-xogħol u l-ġustizzja soċjali, l-awtoritaà ċivili u l-ordni internazzjonali.

L-applikanti li jattendu 80% tal-lectures jingħataw ċertifikat li temmew il-kors b’suċċess. Il-ħlas għall-Kors hu ta’ 20 Ewro li jkopri l-ispejjes tal-lectures u l-handouts.

L-applikazzjonijiet mill-Università (21564559), mill-MAS (21556532) jew mil-Legion Office (21556385 )