SOĊJETÀ MTEBBGĦA

Fl-okkażjoni tal-festa tal-Kunċizzjoni li saret fil-Qala, Għawdex, l-Isqof Mario Grech għamel stedina biex ikollna soċjetà u Knisja mingħajr tbajja’:“Il-kuntrast tal-festa tal-Kunċizzjoni: dik li tnislet mingħajr tebgha ġiet iċċelebrata minn Knisja u soċjetà mtebbgħa. Din it-tebgħa qed tikber għax kotor id-dnub, partikularment dak li ġej mill-malizzja, imma fuq kollox għax illum il-bniedem qed jitlef is-sens tad-dnub.Hemm id-dnub kontra l-komunjoni fil-Knisja u fis-soċjetà . It-tixwix, tkeskis, qlajjiet, gideb u l-għawi  jistigaw il-mibgħeda u jnisslu l-firda. Imġieba bħal din hija skandlu u tfieri lill-individwi u lill-komunità.Hemm id-dnub kontra l-ħajja, bħal fil-każ ta dawk il-ħajjiet umani li wara li jitnisslu fil-laboratorju jiġu mormija jew iffriżati għax mhux kollha jitqiegħdu fil-ġuf.  Is-soċjetà jkollha aktar għalfejn tinkwieta meta prattika bħal din ikollha l-protezzjoni tal-liġi.Hemm id-dnub kontra ż-żwieġ u l-familja.  Għal xi wħud l-infedeltà fiż-żwieġ hija prassi aċċettata. Il-ġmiel tas-sesswalità qed jitbattal b’kampanja favur sess bl-irħis fiż-żwieġ u barra miż-żwieġ. Il-vjolenza domestika hija dramma mhux tant rari fostna.Fid-dawl tal-konferenza ta’ Copenhagen dwar il-klima, il-bniedem għandu jagħmel eżami ta kuxjenza dwar id-dnubiet kontra l-ambjent. L-ambjent huwa don t’Alla u għandu jiġi trattat b’responsabiltà lejn il-foqra, lejn il-ġenerazzjonijiet futuri u lejn is-soċjetà.F’dan il-kuntest, il-festa tal-Kunċizzjoni tgħidilna li d-dnub mhux l-aħħar kelma fl-istorja tal-bnedmin. Għax kif bil-merti ta’ Kristu, Marija ġiet meħlusa minn kull dnub, hekk il-bniedem li jilqa’ lil Kristu f’ħajtu jsib fiH ir-raġuni biex jirbaħ id-dnub fid-diversi espressjonijiet tiegħu.