TITĦABBAR IL-MEWT TA’ MONS TUMAS CURMI

Il-bieraħ filgħaxija, is-Sibt 28 ta’ Novembru 2009, tħabbret il-mewt ta’ Mons Tumas Curmi. Dun Tumas miet fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex.

Dun Tumas twieled il-Fontana fit-13 ta’ Jannar 1931, Hu ġie ordnat saċerdot fis-6 ta’ April 1957. Dun Tumas kien kanoniku tal-Kapitlu tal-Kadtiral ta’ Għawdex. Fost il-ħidma li wettaq bħala saċerdot, għal diversi snin Dun Tumas serva lill-Knisja f’Għawdex bħala amministratur djoċesan fil-Kurja tal-Isqof.

Il-funeral ta’ Mons Tumas Curmi se jsir għada t-Tnejn 30 ta’ Novembru 2009, fl-4.00p.m., fil-Knisja Katidrali. Fis-2.00p.m. issir velja praesentae cadavere fil-Knisja ta’ San Ġakbu, mnejn jitlaq korteo fit-3.30p.m. għall-Katidral.

Ningħaqdu mal-familjari ta’ Dun Tumas, fosthom ma’ ħuh, Mons Manwel Curmi, f’talba ħerqana lil Alla biex jilqgħu fil-ferħ dejjiem fil-Ġenna.

RIP