The Maltese Herald - 19 ta’ Mejju 2009

The Maltese Herald Logo

Fil-ħarġa ta’ The Maltese Herald ta Tlieta, 19 ta’ Mejju, charles Spiteri jikteb dwar iċ-ċelebrazzjoni li saret mis-Sorijiet Franġiskani biex titfakkar il-patruna tal-Knisja tal-Casa Madre,tberik tal-kampnar u qanpiena tas-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja fir-Rabat u dwar ċelebrazzjonijiet li qed isiru fl-okkażjoni tal-75 sena mill-ftuħ tal-ewwel Oratorju F’Għawdex u tal-Kanonizazzjoni ta’ San Gwann Bosco .