The Maltese Herald - 21 ta’ April 2009

 The Maltese Herald Logo

Fil-ħarġa ta’ din il-gimgħa ta’ The Maltese Herald, Charles Spiteri jikteb dwar “The Seven Words of Christ” mill-Chorus Urbanus, Is-siegħa ta l-Omm f’Ta’ Pinu u il-75 sena mit-twaqqif u bidu tal-ewwel Oratorju f’Għawdex

The Maltese Herald - 21 ta’ April 2009