MONS ISQOF MARIO GRECH IMEXXI IL-VIA SAGRA FUQ L-GHOLJA TA’ GHAMMAR

Nhar il-Ħadd li ġej, 5 ta’ April, magħruf bħala Ħadd il-Palm, il-Knisja tagħti bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa permezz tad-daħla messjanika ta’ Ġesù f’Ġerusalemm. Il-qofol tal-Ġimgħa Mqaddsa u tas-Sena Liturġika tal-Knisja hi ċ-ċelebrazzjoni tal-Passjoni, tal-Mewt u tal-Qawmien mill-mewt tal-Mulej Ġesù.

Biex tagħti bidu għal dawn il-funzjonijiet reliġjużi solenni, nhar il-Ħadd 5 ta’ April id-Djoċesi ta’ Għawdex qed torganizza Via Sagra Djoċesana fuq l-Għolja ta’ Għammar. Il-Via Sagra tkun immexxija minn Mons Isqof Mario Grech, bis-sehem tal-Kappillani, saċerdoti u l-poplu t’Alla. Iċ-ċelebrazzjoni tal-Via Sagra tibda fis-7.00p.m. quddiem is-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu, u tkun imxandra waqt programm live fuq Radju RTK.

Il-Poplu Nisrani hu mistieden jieħu sehem.