3 ta’ Frar 2009

The Maltese Herald Logo

Fil-paġna dwar Għawdex f’ The Maltese Herald, Charles Spiteri jikteb dwar:

  • It-Tielet Anniversarju mill-Konsagrazzjoni Episkopali ta’ Mons Isqof Mario Grech
  • Festa ta’ San Franġisk de Sales padrun tal-ġurnalisti
  • Zjara uffiċjali tal-President ta’ Malta

Nizzel il-paġna dwar minn hawn