Il-Grazzja fl-ewwel Ġimgħa tax-Xahar għall-Professjonisti f’Għawdex

Il-Moviment Gradwati Għawdxin jistieden lill-gradwati u l-membri tal-professjonijiet kollha (anki koppji) għall-Quddiesa tal-ewwel Ġimgħa tax-Xahar fit-2 ta’ Jannar, ċelebrata minn Dun Renato Borg.

Bħas-soltu ssir fil-knisja ta’ Santu Wistin (Victoria) fit-8.30 pm - ħin tard fl-għaxija biex jippermettilhom jaħtfu din l-opportunita’ u jsegwu omelija speċifikament  għalihom.  Fl-iskema ta’ temi magħżula għal din is-Sena Pawlina mill-Isqof Nikol Cauchi meħuda mit-tagħlim li ħallielna San Pawl, din id-darba jmiss “Il-ħajja tal-Grazzja”. L-ispunt hu l-versett  “Ngħix, imma mhux iżjed jien, iżda jgħix fija Kristu” (ittra lill-Galatin 2:20).

Mit-8.15 ikun hemm il-possibilta’ tal-Qrar.

“Life in Grace” in First Friday Call for Gozo Professionals

The Gozitan Graduates Movement invites graduates and members of all professions in Gozo (including couples) for First Friday Mass – obviously in Maltese  -  on 2nd January, said by Fr Renato Borg.

As usual, this will be at St Augustine’s church (Victoria) at 8.30 pm - a late enough evening time to help them accept this opportunity  and get to hear a homily especially directed at them. In the schedule of themes chosen  for this Pauline Year by Bishop Nicholas Cauchi from St Paul’s teachings, it is the turn of “Life in Grace”. This is based on verse 20 of chapter 2 from the letter to the Galatians (“I am alive; yet it is no longer I, but Christ living in me “).

The sacrament of Reconciliation will be available from 8.15.
24 12 08