Awissu 2008

F’din il-ħarġa jingħataw dettalji dwar il-pellegrinaġġ Djoċesan għal fuq il-gżejjer ta’ San Pawl li ser issir fl-20 ta’ Awissu.  Jingħata tagħrif dwar l-attivitajiet li ser jsiru matul dan ix-xahar fil-Kalendarju Pastorali.