Dokument Konsultattiv dwar it-Taghlim tar-Religjon fl-iskejjel

Waqt Konferenza Stampa li saret dalgħodu, it-Tlieta, 3 ta’ Ġunju 2008, fil-Kurja ta’ l-Arcisqof tnieda dokument  konsultattiv dwar it-Tagħlim tar-Reliġjon fl-iskejjel kollha .  Il-Konferenza Stampa kienet indirizzata minn Dr. Adrian Gellel, Chairperson tas-sottokumitat tas-Segretarjat għall-Katekezi li ħejja d-dokument.