WordPress database error: [Lost connection to MySQL server during query]
SELECT count(stamp) FROM wp_TABLE_STATISTICS_RAW WHERE (stamp>'1685731410' AND remote_addr='65959451') ORDER BY stamp DESC LIMIT 1

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='user_count' AND type='28'

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='raw_count' AND type='5'

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='hits' AND type='6'

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='hits_year' AND type='0' AND val1='2023'

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='hits_month' AND type='1' AND val1='2023' AND val2='06'

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='hits_week' AND type='8' AND val1='2023' AND val2='22'

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='hits_day' AND type='10' AND val1='2023' AND val2='1685664000'

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='visits' AND type='7'

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='visits_year' AND type='2' AND val1='2023'

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='visits_month' AND type='3' AND val1='2023' AND val2='06'

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='visits_week' AND type='9' AND val1='2023' AND val2='22'

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS SET val3=val3+1 WHERE name='visits_day' AND type='11' AND val1='2023' AND val2='1685664000'

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
INSERT INTO wp_TABLE_STATISTICS_RAW ( remote_addr, http_user_agent, http_accept_language, page, pagetype, pageid, stamp, browser, browserversion, browsertype, os, referer, method, cid, searchstring, searchstringtype, referertype, entrypage ) VALUES ( '65959451', 'CCBOT/2.0(HTTPS://COMMONCRAWL.ORG/FAQ/)', 'en-US', '/2008/05/12/il-hajja-fghawdex-mejju-2008/', '1', '1046', '1685732310', '0', '', '5', '', '', '1', '14c15b14d1ba61f12287dda85b1a1c27', '', '0', '0', '1' )

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
UPDATE wp_TABLE_STATISTICS_RAW SET cid='' WHERE stamp<1685732250

Il-Ħajja F’Għawdex - Mejju 2008 at Gozo Diocese

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC


WordPress database error: [MySQL server has gone away]
SELECT COUNT(1) FROM wp_usermeta WHERE meta_key = 'wp_user_level' AND meta_value > 1 LIMIT 2

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1Il-Ħajja F’Għawdex - Mejju 2008

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
SELECT * FROM wp_addressbook ORDER BY surname,first_name

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
SELECT filename FROM wp_ngg_pictures WHERE pid = '825'

[singlepic=825,320,240,,]

Il-Ħajja f’Għawdex hija rivista ta’ kull xahar maħruga mid-Djocesi ta’ Għawdex. L-ewwel ħarga kienet f’Ġunju 1945 u issa ninsabu fil-ħarga numru 898. Din ir-rivista tista tinkiseb mill-ħwienet reliġjuzi ġewwa Għawdex jew inkella direttament minn Lumen Christi Media Centre, Rabat Għawdex.

Artikli online mill-ħarġa ta’ Mejju 2008

WordPress database error: [MySQL server has gone away]
SELECT * FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = '1046' AND comment_approved = '1' ORDER BY comment_date