Archive for September, 2007

Is-saċerdot ministru tal-kompassjoni (Parroċċa San Ġorġ, 30 ta’ Settembru 2007)

Nhar il-Ħadd 30 ta’ Settembru sar il-funeral ta’ Mons. Salv Borg, arċipriet emeritu tal-Parroċċa ta’ San Ġorġ, Għawdex. Il-funeral tmexxa minn Mons. Isqof Mario Grech, bis-sehem ta’ numru kbir ta’ saċerdoti. Din hi l-omelija li għamel l-Isqof Grech waqt il-quddiesa tal-funeral.

Continue reading >>

Seminar għall-Katekisti tat-Tfal

Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb

Jum l-Indipendenza

Festa Nazzjonali

Forum Gruppi Missjunarji

Ċentru Ragħaj it-Tajjeb

Laqgħa għall-Kollaboraturi Parrokkjali Bidla ta’ l-Ewro

Knisja Ragħaj it-Tajjeb

Laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani


Laqgħat għall-Katekisti

Ċentru Ragħaj it-Tajjeb

Festa tal-Madonna tal-Grazzja

Knisja Patrijiet Kapuċċini, Victoria