Vanġelu ta’ 19-il-Ħadd matul is-Sena (Sena A)
Mt 14,22-33

Wara li n-nies kielu u xebgħu, Gesù minnufih ġiegħel lid-dixxipli jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru qablu x-xatt l-ieħor, sakemm jibgħat in-nies. Wara li bagħat in-nies, tela’ waħdu fuq il-għoljiet biex jitlob.

X’ħin sar filgħaxija kien għadu hemm fuq, waħdu; id-dgħajsa kienet digà f’nofs il-baħar titħabat mal-mewġ, għax kellhom ir-rih kontra tagħhom. Fir-raba’ sahra tal-lejl mar lejn n-naħa tagħhom miexi fuq il-bahar. Huma rawħ miexi fuq il-baħar u twerwru. “Dan xi fantazma!” qalu, u qabdu jgħajtu bil-biza’.

Izda hu minnufiħ kellimhom u qalilhom: “Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibzgħu xejn!” Wiegbu Pietru u qallu: “Mulej, jekk huwa int, ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma.” “Ejja,” qallu Gesù. Pietru nizel mid-dgħajsa, u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Gesù. Izda meta ra li r-riħ kien qawwi, beza’, ħabat jegħreq, u beda jgħajjat u jgħid: “Salvani, Mulej!” Malajr Gesù medd idu u qabdu: “Bniedem ta’ fidi zgħira,” qallu, “għaliex iddubitajt?”

Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dgħajsa xteħtu quddiemu u qalulu: “Tassew, int Bin Alla!”