Archive for the 'Photo Gallery' Category

Jiftaħ il-Bieb tal-Ħniena fis-Santwarju Ta’ Pinu

https://www.facebook.com/gerard.buhagiar

Għoti tal-Ministeru tal-Lettorat

Ilbieraħ, il-Ħadd, 28 ta’ Frar 2010, Mons Isqof Mario Grech mexxa quddiesa li fiha ta l-ministeru tal-Lettorat llis-seminaristi Mark Bonello (Xagħra) u Daniel Grech (Kerċem). Il-quddiesa ġiet iċċelebrata fil-parroċċa ta’ Sannat.

1950 Sena min-Nawfraġju ta’ San Pawl
Velja Djoċesana - Munxar, It-Tlieta, 9 ta’ Frar 2010
Ritratti

Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re u Għeluq tal-Kungress Ewkaristiku Djoċesan 2009

TITWAQQAF IL-“FONDAZZJONI MONS ISQOF NIKOL CAUCHI”
1 ta’ Marzu 2009

Żjara tal-President tar-Repubblika ta’ Malta lill-Kappillani Għawdxin- 24 ta’ Jannar 2009

Festa Kristu Re 2008 - 23 ta’ Novembru 2008

Ftuħ tas-Sena Soċjali tal-Azzjoni Kattolika f’Għawdex - 18 ta’ Ottubru 2008