Archive for the 'January 2009' Category

Ġurnalist provokatur tal-ħsieb
Messaġġ tal-Isqof Mario Grech f’quddiesa għall-ġurnalisti
Istitut Kattoliku, Floriana - 27 ta’ Jannar 2009

Għalkemm hemm min jippreferi jiddeskrivi l-epoka li qed ngħixu fiha bħala “żmien ta’ kriżi, nippreferi li nsejħilha bħala “epoka li għaddejja mill-uġiegħ tal-ħlas”.  Għax għalkemm ma nistgħux ma nirrikonoxux id-diversi forom ta’ tbatija u kontradizzjonijiet li l-bniedem u s-soċjetà qed iġarrbu llum, wieħed jittama li dawn huma l-esperjenzi li jwaswlu għal tnissil ta’ ġenerazzjoni ġdida li jkollha kwalità ta’ ħajja aħjar.

Quddiem il-problema tal-infertilità, hemm koppji li huma ħerqana li jilqgħu l-ħajja; fost dawk li sfortunatament kellhom falliment ta’ ħajja miżżewġa, hemm min għadu jemmen fiż-żwieġ, tant li jixtieq li jesplora jekk jistax ikollu possibiltà li jerġa’ jiżżewweġ; għalkemm illum is-sotentament u l-manteniment  tal-familja saru piż mhux żgħir, għandna ħafna li b’sagrifiċċju personali jaraw kif jistgħu jaqilgħu xi ħaga aktar biex idawru r-rota; affrontati b’diffikultajiet soċjali, qed nassistu għal staġun ġdid fid-dinja tat-tredjunaliżmu! Dawn l-eżempji u istanzi oħrajn mill-ħajja familjari u soċjali ta’ ġensna jixhdu li l-poplu tagħna għandu “voglia di vivere”, u bl-ebda mod ma jidher li b’xi mod ser inċedu għat-tentazzjoni li naqtgħu qalbna u ma nissiltux biex ngħixu ħajjitna fil-milja tagħha!

Continue reading >>