Archive for the 'June' Category

NISKOPRU U NXANDRU MILL-ĠDID L-GĦERUQ INSARA TA’ L-EWROPA LI EVANĠELIZZA SAN PAWL
Omelija ta’ l-Isqof Mario Grech fil-Pontifikal tal-Festa ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur – Il-Ħadd 29 ta’ Ġunju 2008

Omelija ta’ l-Isqof Mario Grech fil-Pontifikal tal-Festa ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur – Il-Ħadd 29 ta’ Ġunju 2008.

Il-valuri Kristjani sawwru l-bidu ta’ l-Unjoni Ewropea

Għalkemm aħna llum niffurmaw parti mill-Unjoni Ewropea, ftit jgħaddilna minn moħħna li meta ftit aktar minn ħamsin sena ilu l-fundaturi waqqfu din ir-realtà, huma ma kellhomx biss viżjoni ekonomika imma kellhom ukoll viżjoni spiritwali, tant illi hemm min jiddeskrivi t-twaqqif tal-komunità Ewropea bħala att spiritwali.

Continue reading >>

L-INSTABILITÀ TAL-FAMILJA
Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Festa tal-125 Sena mis-Sejħa tal-Madonna lil Karmela Grima
Santwarju Madonna Ta’ Pinu - Il-Ħadd, 22 ta’ Ġunju 2008

Continue reading >>