Archive for the 'April' Category

ĊIVILTÀ KRISTJANA
Omelija fil-festa ta’ San Pubbliju
Knisja Floriana (6 ta’ April 2008)

ĊIVILTÀ KRISTJANA

Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech fil-festa ta’ San Pubbliju, Floriana, Malta – 6 ta’ April 2008

Il-wirt għani tar-Reliġjon Kristjana

“Il- film “Quo Vadis” jirrakkonta li meta Pietru kien riesaq lejn Ruma, huwa ltaqa’ ma’ uffiċċjal Ruman li staqsih: “Il-Greċja tatna l-għerf, Ruma kisbitilna l-poter, u din ir-reliġjon ġdida tiegħek x’ser toffrilna?” Pietru jagħti twegiba sempliċi: “L-imħabba!”

Continue reading >>