Applikazzjonijiet għad-Dħul fil-Kinder 1 fl-iskejjel tal-Knisja f’Għawdex

Sena Skolastika 2016-2017

Tfal li twieldu fis-sena 2013

Il-ġenituri/tuturi legali li jixtiequ jdaħħlu lit-tfal tagħhom fil-Kinder 1 fl-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex għas-sena skolastika 2016-2017 huma mitluba jiġbru applikazzjoni mill-Kurja tal-Isqof mit-Tnejn 11 sal-Ġimgħa 15 ta’ Jannar (minbarra l-Ħamis), bejn id-9.00am u nofsinhar. It-tfal li jistgħu japplikaw iridu jkunu twieldu matul is-sena 2013. L-applikazzjonijiet, mimlija sewwa u bid-dokumenti meħtieġa, iridu jaslu l-Kurja sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa 22 ta’ Jannar 2016. Segwu l-kriterji tad-dħul.

L-Applikazzjoni għad-dħul fil-Form 1 fl-iskejjel sekondarji tal-Knisja joħorġu aktar ’il quddiem.