The Maltese Herald - 21 ta’ Lulju 2009

 The Maltese Herald Logo

Fil-ħarġa ta’ din il-gimgħa ta’ The Maltese Herald, Charles Spiteri jikteb dwar kunċert mill-Għaqda Mużikali San Girgor f’Kerċem, il-Musical Pawlu, jitfakkar Jum l-Ordinazzjoni Saċerdotali ta’ Mons. Alfred Xuereb