Ordinazzjoni tal-Presbiterat fid-Djoċesi ta’ Għawdex

 

Nhar is-Sibt  13  ta’  Ġunju 2009,  fil-Kattidral ta’ Għawdex ser issir l-Ordinazzjoni tal-Presbiterat minn Mons Isqof Mario Grech.  Il-ħin ikun fis-6.30pm.

Dawk li ser jiġu ordnati saċerdoti huma Anthony Bajada, Joseph Curni u Richard Farruġia mill-parroċċa ta’ Marija Bambina, Xagħra.

Bi preparazzjoni għal-Ordinazzjoni tal-Presbiterat ser issir Velja ta’ Talb fis-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesu, nhar il-Gimgħa 12 ta’ Ġunju 2009, fid-9.00 p.m

L-insara tad-Djoċesi huma mħeġġa li jieħdu sehem u bil-qalb joffru t-talb tagħhom għal-dawn il-kandidati li ser jirċievu l-Ordni tal-Presbiterat.