The Maltese Herald - 7 ta’ April 2009

The Maltese Herald Logo

Fil-ħarġa ta’ The Maltese Herald ta’ 7 ta’ April Charles Spiteri jikteb dwar it-tberiek tal-monument ta’ Franġisk Portelli, d-dramm tal-passjoni L-Imsallab fi Triqatna u dwar wirja ta l-aħħar Ċena tal-Appostli mtella fin-Nadur.