JUM DINJI TA’ TALB MINN NISA KATTOLIĊI

L-Azzjoni Kattolika għandha l-pjaċir tistieden lilek Mara : miżżewġa,  xebba,  reliġjuża, għal-laqgħa mportanti ħafna fl-okkażjoni tal-

JUM DINJI TA’ TALB MINN NISA KATTOLIĊI

Suġġett: “NIBNU KULTURA TA’ PACI”

Post: FID-DAR ĊENTRALI  TA’ L-AZZJONI   KATTOLIKA

Jum:  L-ERBGHA,  21 TA’  MEJJU, 2008

PROGRAMM

8.50a.m. Introduzzjoni minn Mrs. ANNA  CAMILLERI
  (Presidenta entrali Fergħa Nisa)

9.00a.m. Konċelebrazzjoni mill-E.T. Mons Mario Grech, Isqof t’Ghawdex.

9.45a.m. Riflessjonjiet dwar Spiritwalita Frangiskana  ,
          Talb u kant dwar is-suggett

Il-Laqgħa tispiċċa bl-Innu Malti.