Inħarsu ‘l Uliedna mill-Perikli
Taħdita Soċjo-Edukativa organizzata mill-Azzjoni Kattolika

Ikun Imfaħħar Ġesu Kristu

AZZJONI KATTOLIKA

Dar Ċentrali
Triq Sir Arturo Mercieca
Victoria Għawdex

Media Release

 Bi pjaċir nistednukom għal Taħdita Soċjo-Edukativa:

Iċ-child safety officer Michelle Debono
se taqsam l-ideat tagħha dwar
Inħarsu ‘l Uliedna mill-Perikli
fid-Dar Ċentrali ta’ l-Azzjoni Kattolika
triq Sir Arturo Mercieca
nhar it-Tlieta 22 ta’ April fid-9 am.
L-udjenza jkollhom ukoll l-opportunita’ li jistaqsu u jiddiskutu

Utli u interessanti għal kulħadd: tħajru!


The general public is invited for a Socio-Educational Talk by child safety officer Ms Michelle Debono at the Catholic Action hall (Sir Arturo Mercieca Street, Victoria) on Tuesday 22nd April at 9 am. Those present will also be able to discuss the theme she is treating “Defending our Children from Danger”.