L-ewwel Gimgħa tax-Xahar għall-Professjonisti f’Għawdex

Il-Moviment Gradwati Għawdxin jistieden lill-gradwati u l-membri tal-professjonijiet kollha (anki koppji) għall-Quddiesa ta’ l-ewwel Gimgħa tax-Xahar fl-4 ta’ April.Din se titmexxa minn Mons Salvu Debrincat, Kancellier tal-Kurja, fil-knisja ta’ Santu Wistin (Victoria) fit-8.30 pm - ħin tard fl-għaxija biex jippermettilhom jahtfu din l-opportunita’ u jsegwu omelija specifikament ghalihom. Mit-8.15 ikun hemm il-possibilta’ tal-Qrar.

First Friday Call for Gozo Professionals

The Gozitan Graduates Movement invites graduates and members of all professions in Gozo (including couples) for First Friday Mass on 7nd March .

It is being said by Mgr Saviour Debrincat, Diocesan Chancellor, at St Augustine’s church (Victoria) at 8.30 pm - a late enough evening time to help them accept this opportunity and get to hear a homily especially directed at them. The sacrament of Reconciliation will be available from 8.15.