Marzu 2008

reconciliation.jpgIntenzjoni Generali
Sabiex kulħadd jifhem l-importanza tal-maħfra u tar-rikonċiljazzjoni.

Intenzjoni Missjunarja
Sabiex l-insara ppersegwitati f’ħafna pajjiżi tad-dinja, imwettqa mill-Ispirtu s-Santu, ma jiqfux jagħtu xiehda tal-Kelma ta’ Alla.

preachers.jpgIntenzjoni tal-Isqfijiet
Nitolbu għal dawk li qed jippriedkaw l-Eżerċizzi Spiritwali f’dan ir-Randan.