Programm taċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi li Mons. Isqof Mario Grech ser imexxi fil-Kattidral ta’ Għawdex

It-Tnejn 24 ta’ Diċembru - Lejliet il-Milied
17:30 Mons. Isqof Mario Grech flimkien mall-Kapitlu tal-Kattidral imexxi l-Għasar Kantat tal-Viġili tas-Solennita tat-Twelid ta’ Sidna Gesu Kristu.

candles.jpg

It-Tnejn 24 ta’ Diċembru - Solennita’ tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu
24:00 Mons. Isqof Mario Grech jmexxi il-quddiesa konċelebrata flimkien mall-Kapitlu tal-Kattidral. Fi tmiem il-quddiesa Mons. Isqof jagħti l-Barka Apostolika.

 

candles.jpg

It-Tlieta 25 ta’ Diċembru - Solennita’ tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu
18:00 Mons. Isqof Mario Grech flimkien mall-Kapitlu tal-Kattidral imexxi ll-konċelebrazzjoni tas-solennita tat-Twelid ta’ Sidna Gesu Kristu.

 

candles.jpg

It-Tnejn 31 ta’ Dicembru 2007
18:00 Mons. Isqof Mario Grech jmexxi l-Koncelebrazzjoni flimkien mall-Kapitlu tal-Kattidral u li fiha jitkanta l-Innu ta’ Radd il-Hajr.

 

candles.jpg

It-Tlieta 1 ta’ Jannar 2007 - Solennita’ ta’ l-Imqaddsa Marija Omm Alla u Jum il-Paċi
18:00 Mons. Isqof Mario Grech imexxi quddiesa konċelebrata flimkien mall-Kapitlu tal-Kattidral