Archive for August, 2003

Ad Clerum Nru 350 - Awissu 2003

Nru. 350

AWISSU 2003

Ftit ilu l-Kummissjoni Djoċesana Zgħażagħ - Għawdex ħarġet publikazzjoni bit-titlu: Il-Ġenerazzjoni Żgħażugħa Għawdxija fil-Bidu tat-Tielet Millenju li tikkonsisti fir-rapport fuq il-kwestjunarju li kien sar fost l-istudenti taċ-Ċentru għall-Istudji Avanzasti Sir M. Anġ. Refalo (Rabat Għawdex – Marzu 2000).

Fiħ ħames (5) taqsimiet:

a.    Il-ħajja taż-żgħażagħ f’kunessjoni ma’ l-iskola u l-istudju,
b.    Il-Weekend u d-divertiment,
c.    Il-ħajja affettiva ta’ l-istudenti,
d.    Ir-Reliġjon u r-reliġjożità tagħhom,
e.    Prijoritajiet u valuri tagħhom.

Dan huwa dokument li għandu jinteressa ħafna lill-membri tal-Kleru u lil dawk kollha li jixtiequ jwettqu xi ħidma spiritwali jew temporali favur iż-żgħażagħ f’Għawdex. Iżda b’mod partikolari għandha tiġi studjata u miflija sewwa mill-Kleru, r-raba taqsima li hija dwar ir-Reliġjon u r-reliġjożità taż-żgħażagħ.

Fil-2.4.1, d-dokument jgħid “Min jaħdem fost iż-żgħażagħ jaf kemm hi diffiċli l-ħidma pastorali maż-żgħażagħ. Kull min jorganizza l-attivitajiet pastorali għaż-żgħażagħ, dejjem ikollu jħabbat wiċċu man-nuqqas ta’ parteċipazzjoni u ta’ interess minn naħa taż-żgħażagħ. Dan isir aktar evidenti f’dawk l-inizjativi pastorali li jitolbu parteċipazzjoni assidwa u frekwenti, bħalma hi, l-formazzjoni kateketika kontinwata. Sinjal ta’ dan hu l-fatt li ftit huma ż-żgħażagħ li jattendu l-Għaqdiet Reliġjużi.”

L-istudju janalizza r-reliġjożità ta’ l-istudenti minn erba aspetti, iżda hemm qisu mistoqsija introduttorja, dwar kif l-istudenti jqisu r-reliġjożità tagħhom: par. 1 jitkellem mill-attendenza tal-Quddiesa tal-Ħadd; par. 2 mit-talb personali u komunitarju; par. 3 mill-għaqdiet Reliġjużi; u par. 4 mill-voluntarjat (aktarx f’rabta ma’ l-inizjativa tal-Knisja).

Ta’ min jinnota fuq kollox ċerti aspetti, xi wħud pożitivi u oħrajn negativi li jirriżultaw mit-tweġibiet ta’ l-istudenti.

95% tal-intervestitati jattendu regolarment għall-Quddiesa tal-Ħadd; iżda ħafna minnhom , xi 60% jilmentaw li huma jiddejqu meta jattendu għall-Quddiesa. Iktar minn nofshom (50.9%) jistqarru li dak li l-iktar idejjaqhom hija l-omelija.

In konnessjoni mal-Quddies tal-Ħadd, 83% qalu li jattendu għaliha għaliex iħossu il-ħtieġa tagħha, 4.4% qal li jmorru għax imġiegħla u 8.2% għaliex jemnu li jagħmlu dnub jekk ma jmorrux.

Ħafna miż-żgħażagħ jitolbu: skond dak is-survey 59% jitolbu ta’ kuljum jew ta’ spiss, 60% jitolbu mal-familji tagħhom, u 5.6% qalu li ma jitolbu qatt.

Rigward l-interess taż-żgħażagħ fl-Għaqdiet kattoliċi: 75% qalu li ma jieħdux sehem fl-attivitajiet ta’ l-għaqdiet, għad li 60% minnhom qalu li kienu fl-għaqdiet meta kienu iżgħar fl-etÀ.

Fejn tidħol il-moralità sesswali, ħafna miż-żgħażagħ jaħsbu li ma għandhiex tkun regulata minn ebda kodiċi etiku u l-anqas li tkun ikkundizzjonata minn xi awtorità.

Konklużjoni importanti ħafna li għaliha waslu dawk li ħejjew ir-rapport hija li “Min dan l-istudju, jidher li ż-żgħażagħ ma għadhomx jiffrekwentaw il-gruppi (l-għaqdiet) reliġjużi… jew josservaw ċerti kodiċi morali…partikolarment mill-Quddies tal-Ħadd. Minn dawn l-osservazzjoni toħrog ċara r-responsabiltà tagħna, li nieħdu l-pastorali fost iż-żgħażagħ b’iktar serjetà, u fis-servizzi pastorali li nagħtuhom bħalma hija l-omelija; konferenzi; qrar eċċ., inkunu iktar preparati u animati minn zelu apostoliku.

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex