Ċirkulari 389/2000 (21 t’April 2000)

Nru. 389/2000

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev. Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ knejjes, Superjuri Reliġjużi u Lajċi insara.

Bi pjaċir tiegħi ngħarrafkom li s-37 Kungress Djoċesan tax-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes t’Alla ser jinżamm nhar il-Ħadd, 7 ta’ Mejju 2000 fil-parroċċa tal-Munxar. Is-suġġett magħżul għal dan il-Kungress huwa “Jiena Magħkom Dejjem”(Mt 28,20). Nittamaw li peress li qegħdin fis-sena tal-Ġublew, ikun ikbar mis-soltu l-għadd ta’ dawk li jieħdu sehem fil-Kungress li semmejna.

Sadattant, nixtieq li fil-knejjes kollha tad-djoċesi jsir talb għas-suċċess tiegħu.

Huwa ferm importanti li jsir kull sforz biex inrażżnu l-vizzju tad-dagħa, li sfortunatament huwa hekk spiss f’pajjiżna.

Kristu li qam minn bejn l-imwiet jimliekom bil-paċi tiegħu.

                                Mogħtija mill-Kurja
Victoria-Għawdex
Illum, 21 t’April 2000

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex