Ċirkulari 388/2000 (18 t’April 2000)

Nru. 388/2000

NIKOL ĠUŻEPPI CAUCHI
GĦALL-GRAZZJA TA’ ALLA U
TAS-SEDE APOSTOLIKA
ISQOF TA’ GĦAWDEX

Lill-Wisq Rev. Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ knejjes, Superjuri Reliġjużi u Lajċi insara.

Jixraq li ninformakom uffiċċjalment li, bil-għajnuna t’Alla, il-Pellegrinaġġ Djoċesan taħt it-tmexxija spiritwali tiegħi ser jitlaq lejn Ruma nhar it-Tnejn 24 t’April u jirritorna lura nhar it-Tnejn, 1 ta’ Mejju. Fil-ġranet, li fihom inkun nieqes mid-djoċesi, il- Locum Tenens ikun il-Vigarju Ġenerali Mons Ġiovanni B. Gauci.

Nixtieq minn għandkom li titolbu għalija, għas-saċerdoti li ser jieħdu sehem magħna f’dan il-Pellegrinaġġ u għall-pellegrini l-oħra sabiex niksbu l-ġid spiritwali li huwa l-għan ta’ dan il-vjaġġ tiegħi għal Ruma. Nirrikmanda wkoll it-talb sabiex il-Ġublew il-Kbir ikun suċċess, hekk li jġib għal kulħadd il-qawmien spiritwali li jistenna minnu l-Papa.

Nitlob fuqkom il-Barka tal-Mulej Alla.

Mogħtija mill-Kurja
Victoria-Għawdex
Illum, 18 t’April 2000

Mons Salv Debrincat
Kanċellier

+ Nikol Ġ. Cauchi
Isqof t’Għawdex