Messaġġ ta’ Mons Isqof Mario Grech lill-Poplu Għawdxi nhar Jum il-Konsagrazzjoni Episkopali tiegħu

(Bullettin nru 1925, tat-22 ta’ Jannar 2006)

Għeżież,

F’dan l-ewwel kuntatt tiegħi magħkom, naqsam magħkom appell qasir imma interessanti li għamel wieħed l-isqof lill-insara tad-djoċesi tiegħu: “Ejjew nitolbu flimkien sabiex il-ministeru tiegħi ta’ isqof jiswa għalija u għalikom: għalija jkun jiswa jekk ngħid dawk il-ħwejjeġ li għandhom isiru; jiswa għalikom jekk tpoġġu fil-prattika dak li tisimgħu.

Barra minn hekk, jekk kemm jien kif ukoll intom inkunu tlabna kontinwament għal xulxin, misjuqin mill-imħabba u bl-għajnuna tal-Mulej, żgur naslu fil-hena ta’ dejjem. Ħa jagħti l-Mulej il-ħajja ta’ dejjem lil kulħadd, hu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. Amen”.  (Santu Wistin, Sermo 340, 4)

B’dawn is-sentimenti, insellem lin-nies kollha ta’ rieda tajba li jgħammru f’din il-gżira tat-tliet għoljiet, b’mod partikulari lill-poplu t’Alla.

+ Mario Grech