Archive for the 'Parabboli' Category

Teżor moħbi f’Għalqa

Format: PowerPoint
Maqluba għall-Malti mill-Qasam t’Għajnsielem
Niżżel: Tezor f’ghalqa

Mustarda u ħmira

Format: PowerPoint
Awtur
: Dun Tonio Galea

Kontenut: Il-parabbola taż-żerriegħa tal-Mustarda dik tal-żmira. (Mt 13, 31-33)
Niżżel
: parabbol zerriegha tal-mustarda u hmira

L-Għaxar Xebbiet

Format: PowerPoint
Maqluba gall-Malti mill-Qasam t’Għajnsielem
Niżżel: Għaxar xebbiet

Dar fuq il-Blat

Format: PowerPoint
Awtur
: Dun Tonio Galea
Kontenut
: Il-parabbola li tagħlaq id-diskors tal-muntanja.Min jisma’ u jgħix il-Kelma t’Alla jixbah lil min jibni fuq is-sod.

Niżżel
: Dar fuq il-blat